fbpx

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://delsi.be.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Deze Privacy- & Cookieverklaring regelt de verwerking van de persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Evelyne Sinnaeve – DELSI Consulting bvba, met maatschappelijke zetel te Sparrenlaan 1f – 9080 Lochristi en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0723.737.487 (hierna: “DELSI”).

Lees deze Privacy- & Cookieverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe de persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van je persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde e-mailadres verschaffen van Persoonsgegevens, verklaar je kennis te hebben genomen van deze Privacy- & Cookieverklaring en ga je er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

1. Intellectuele eigendomsrechten

Deze website www.delsi.be is eigendom van DELSI. 

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van de website www.delsi.be. Door eenvoudige raadpleging van deze website www.delsi.be aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. DELSI kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen. 

De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden, interactieve toepassingen, … horen toe aan DELSI en zijn tevens auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze website onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating van DELSI is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. DELSI geeft aan de bezoeker van deze website de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden. 

2. Aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. 

DELSI wijst alle aansprakelijkheid af voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website en/of de toegang tot en het gebruik van interactieve toepassingen. 

De toepasbaarheid van de informatie op de website is altijd afhankelijk van de specifieke casus. Informatie vervangt geen advies of bijstand bij concrete gevallen. De bezoeker blijft volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem/haar geraadpleegde informatie en voor de gevolgen van het gebruik dat hij/zij maakt van deze informatie. 

De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten. DELSI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, e.d.m.. 

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat de bezoeker vrij deze websites te raadplegen. DELSI heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites waarnaar zij een link legt en geeft geen garanties wat het veiligheidsniveau van deze websites betreft. DELSI kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die de bezoeker zou lijden ingevolge het gebruik van de hyperlinks. 

3. Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

4. Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

5. Cookies

DELSI gebruikt cookies op haar website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de computer, tablet of smartphone van websitebezoekers worden gezet. Ze bevatten informatie zoals de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij of zij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website.

Cookies vergemakkelijken het bezoek van de websites van DELSI en helpen om gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en trends in het gebruik van onze websites te volgen. DELSI legt echter geen verband tussen de informatie die wordt bewaard door de cookies en de nominatieve gegevens betreffende de bezoekers van haar websites.

U kan uw cookie-instellingen op elk moment veranderen (bijv. vragen om gewaarschuwd te worden wanneer er cookies worden verstuurd naar uw apparaat, of cookies weigeren) door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Merk wel op dat je in dat geval mogelijk niet in staat zal zijn zich te registreren of andere functies te gebruiken waarvoor registratie of informatievergaring is vereist.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Noodzakelijke cookies: technisch essentiële cookies en functionele cookies

  • Technisch essentiële cookies

Dit zijn cookies die om technische redenen noodzakelijk zijn voor het gebruik van de websites. Bijgevolg kunnen deze cookies niet worden uitgeschakeld.

  • Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website. Deze cookies kan u niet weigeren als u op de website wil surfen. Het kan bijvoorbeeld gaan om cookies die onthouden welke taalkeuze er werd gemaakt, welke inhoud werd bekeken op de website. Onder deze cookies kunnen er zich ook cookies van derden bevinden. Het gaat daarbij voornamelijk om cookies die de bezoekers in staat stellen om de op onze website geïntegreerde video’s te bekijken.

. Analytische cookies

De websites van de NBB maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”) om informatie omtrent de websitebezoeken te meten. Google Analytics maakt gebruik van cookies die informatie genereren over het aantal websitebezoekers, het aantal bezochte pagina’s, de activiteiten van de gebruikers op de websites en de terugkeerfrequentie van de bezoekers. De door de cookie gegenereerde informatie wordt overgebracht naar Google, die de informatie opslaat, ook op servers in de Verenigde Staten. Vooraleer de gegevens op te slaan, anonimiseert Google deze door het laatste octet van uw IP-adres te schrappen. De opgeslagen gegevens mogen door Google niet worden gebruikt voor eigen doeleinden of advertentiedoeleinden. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de door Google Analytics aangemaakte cookie.

6. Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

7. Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

8. Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

  • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die u van hen verwerkt.
  • Recht op vergetelheid. Mensen hebben het recht om ‘vergeten’ te worden.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de verwerkte persoonsgegevens te laten wijzigen.
  • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij. 
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

9. Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

10. Jouw contactinformatie

DELSI Consulting bvba, Evelyne Sinnaeve
Sparrenlaan 1b, 9080 Lochristi
M 00 32 497 15 68 02
evelyne@delsi.be
KBO 0723 737 487

11. Event Calendar WD

Event Calendar WD plugin optionally embeds Google Maps on front end to display events on the map. Embedded Google Maps behave in the exact same way as if you has visited Google Maps site. Google may collect data about visitors, use cookies and tracking, included your logged-in experience interaction with Google platform. Google Maps are regulated under terms of Google Privacy Policy.
10Web Disclaimer: The above text is for informational purposes only and is not a legal advice. You must not rely on it as an alternative to legal advice. You should contact your legal counsel to obtain advice with respect to your particular case.