fbpx
Waarom Employer Branding niets te maken heeft met de krapte op de arbeidsmarkt.

Magic happens when people find their dream job.

Anders gezegd, waarom Employer Branding niets te maken heeft met ‘de krapte op de arbeidsmarkt’. Maar wat is dan Employer Branding?

Integendeel, Employer Branding gaat net over het vertellen van een verhaal, een werkgeversverhaal, opdat de juiste kandidaat zijn weg vindt naar de voor hem juiste werkgever.

En da’s voor iedereen anders. De ene hecht meer aandacht aan een carrière opbouwen, de ander aan collegialiteit en een derde vind vooral de arbeidsomstandigheden essentieel. In de praktijk zijn verschillende van deze punten belangrijk voor iedereen, maar in een andere prioriteitsvolgorde. Deze punten zijn elementen van de werkgeversidentiteit, je EVP of anders gezegd: de belofte die je als organisatie maakt naar nieuwe en bestaande werknemers toe.

EVP

Zo’n EVP of Employee Value Proposition bouw ik op aan de hand van 4 kwadranten.

Basis elementen voor een strategisch gefundeerde Employee Value Proposition

En die elementen zijn echt wel essentieel. Of je nu de witte raaf zoekt met unieke competenties of mensen met een eerder algemeen profiel. Finaal moeten die medewerkers passen in een organisatie, in een bepaalde bedrijfsethiek, werken volgens bepaalde waarden en normen en zich goed voelen in die nieuwe realiteit.

1/3 van de medewerkers verlaat de organisatie als EVP en realiteit niet overeenkomen met elkaar.

Doe je dit niet en selecteer je enkel op competenties en capaciteiten, dan is de kans op een mismatch groot. Studies wijzen uit dat zelfs tot 1/3 van de mensen de organisatie terug verlaat als die belofte en de realiteit niet overeenkomen met elkaar.

EVP in je Employer Branding praktijk

Eens je EVP bepaald, aan de hand van interviews, focusgroepen en andere moet je die elementen duidelijk en behapbaar vertellen naar nieuwe medewerkers toe. Tegelijk werk je aan een continue bevestiging naar je bestaande medewerkers toe.

Employer Branding zorgt er net voor dat de juiste profielen solliciteren voor die ene functie. Omdat ze zich herkennen in de organisatie, in haar manier van werken, in haar waardenset en werkethiek, in de doorgroeimogelijkheden, de manier waarop er wordt omgegaan met diversiteit en inclusie, met flexibiliteit, met work-life, toegankelijkheid en vertrouwen, … en nog zo veel meer.

Interne communicatie en community doet net hetzelfde maar dan naar de werknemers toe.

Net daar zit de magie.

De voordelen voor jou als organisatie zijn gigantisch. Een werknemer die zich goed voelt in zijn job, voelt zich gevaloriseerd en gesteund. Bij deze medewerkers is de intrinsieke motivatie om het juiste te doen bijzonder hoog.

De jaarlijkse studie van Gallup bevestigt het jaar na jaar. Want de juiste werknemer in de juiste organisatie met de voor hem ideale job zorgt voor werkgeluk, maar nog veel beter een hoger engagement en betrokkenheid ten opzichte van de werkgever. En een absoluut gelukzalig gevoel voor de persoon zelf.

  • 41% minder absenteïsme
  • 70% minder ongevallen (veiligheid)
  • 17% meer productiviteit
  • 59% minder personeelsverloop

Arbeidsmarktkrapte of niet

Dit verhaal blijft geldig. Employer Branding draait dus niet om zoveel mogelijk kandidaten of CV’s binnen te krijgen. Employer Branding draait over de juiste kandidaten of CV’s. Of je nu een keuze moet maken tussen 2 of 50 CV per vacature.

Knelpuntberoep

Zijn de mensen die je zoekt moeilijk te vinden en is de functie een knelpuntberoep, dan wordt dit verhaal alleen maar belangrijker.

Want weet dat die mensen vaak gelukkig zijn in hun job. Zij beseffen maar al te goed dat er voor hen werk genoeg is. Wil je hen dus overtuigen om toch eens te luisteren naar jouw vacature en jouw werkgeversbelofte, dan is die EVP nog belangrijker.

Identificeer dus vandaag nog je EVP.

Of gok je liever?